Translate This Page

Jerzy Czartoryski nawiązał kontakty z Janem Kobylańskim z Urugwaju, bywał w Montevideo na organizowanych przez Kobylańskiego zjazdach chadeckich, gdzie m.in. uzyskał wsparcie Kobylańskiego dla idei polonijnego portalu internetowego w Kanadzie, o zabarwieniu patriotyczno-chrześcijańskim. Rezultatem tego wsparcia było powstanie PJN-u, którego był od początku aż do śmierci prezesem, oraz portalu Telewizja interPolonia.