Translate This Page

        Prezes

Ludwik Klimkowski

Ludwik Klimkowski is the President of Moneyweb Financial Inc., a financial planning and investment service that keeps you informed and enables you to identify opportunities to protect and enhance your assets. He is a Certified Financial Planner and is widely recognized as a specialist in investment portfolio design and risk management with more than 28 years of experience. Ludwik is a dedicated volunteer.
He currently serves as a Chair of Tribute to Liberty, is the former Vice-President of Canadian Polish Congress for Canadian Affairs, Advisory Council Former Member of the International Holocaust Remembrance Alliance and proudly assists many other charitable organizations. He was awarded the Queens Diamond Jubilee Medal in 2012 in recognition of his substantial contributions and accomplishments in service to Canada.
       
    

    Wiceprezes

Stanislaw Zaborowski 

urodzil sie w Warszawie 23 wrzesnia 1938 roku w rodzinie inteligenckiej. Szkole podstawowa ukonczyl w Podkowie Lesnej (1951), gimnazjum w Milanowku (1955) , a w 1962 uzyskal dyplom inzyniera magistra na Wydziale Inzynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Pracowal 2 lata w Plocku przy budowie Petrochemii.
W Kanadzie od 1965 roku, pracowal w szeregu firm inzynierskich w Montrealu i Ottawie, a w latach 1975 – 1994 w rzadzie federtalnym (CBC Engineering HQ w Montrealu, potem w Ottawie w Energy, Mines & Resources oraz Canadian International Development Agency CIDA). Od 1994 prowadzil wlasna firme (management consultants) do chwili przejscia na emeryture w 2008.
Przez kilkadziesiat lat nalezal do ottawskiego oddzialu Stowarzyszenia Technikow Polskich (dzis SIP). Przez jedna kadencje pelnil funkcje Wiceprezesa KPK do kontaktow z Rzadem Federalnym. Obecnie jest wiceprezesem PJN-u.
 
     Sekretarz

Jolanta Leśniak

Urodziła się w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące i.m. J. Chreptowicza. W 1980 roku, po studiach na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskała stopień magistra filologii romańskiej. Następnie pracowała jako asystent w Katedrze Filologii Romańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Była członkiem nowoformującego się NSZZ „Solidarność”.
W 1987 roku opuszcza wraz rodziną Polskę i emigruje do Kanady. Podejmuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Montrealskim i w 1996 roku uzyskuje tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie lingwistyki francuskiej. Przez pierwsze lata pobytu w Kanadzie pracuje jako nauczyciel akademicki na uniwersytetach w Montrealu i Ottawie, a od 1998 roku podejmuje pracę jako tłumacz-korektor w Biurze Tłumaczeń rządu federalnego Kanady.
W latach 1997-2013 była wraz z mężem aktywnie zaangażowana w Ruch Światło-Życie (gałąź Domowy Kościół) w Kanadzie. Przez kilka kadencji była sekretarzem i członkiem zarządu Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. Od 1997 roku jest członkiem Société d'étude et de conférences, a obecnie jest również członkiem zarządu PJN. Jest mężatką, ma troje dzieci i jednego wnuka.

    

     Skarbnik 


Renata Jatczak

Wykształcenie: Szkola podstawowa i I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, nieukończone studia na Wydziale Chemii Spożywczej Politechnice Łódzkiej przerwane w 1981. Stan wojenny zastaje ją na Zachodzie i nie decyduje sie wracać do kraju.
W 1982 roku wraz z mężem Jerzym emigruje do Kanady gdzie bierze aktywny udział w manifestacjach przeciwko stanowi wojennemu w Polsce przed Konsulatem PRL w Toronto. Przez 2 lata pracuje w salonie mody damskiej w Toronto, w 1985 otwiera swój własny sklep z odzieżą damską na Bloor St w Toronto, który sprzedaje w 1999 roku i podejmuje pracę w firmie męża. W 2008 roku kończy z dyplomem OREA Real Estate college i zaczyna prace jako Real Estate agent.
Przez cały czas pobytu w Toronto aktywnie uczestniczy w życiu polonijnym pomagając w organizowaniu uroczystości polonijnych oraz sponsorując różne imprezy polonijne
Od roku 2011 r. mieszka i pracuje  z mężem Jerzym pod Ottawą. Posiadają syna i córkę.
 
     Były prezes i Założyciel PJN


Jerzy Czartoryski (1939-2019)

Żonaty, trzech synów, córka i czworo wnuków. Od 1965 r. zamieszkuje na stałe w Kanadzie (Edmonton, AT, Ottawa, ON, Aylmer, QC).
Wykształcenie:
1952-1956, VIII Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956-1961 Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Wydział Geologii Poszukiwawczej, Geofizyka (Kraków). 1961-1963 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Geografia Ekonomiczna (Poznań).1963 Magisterium UAM Poznań.
Praca zawodowa:
Atlas of Alberta, Secretary of the Atlas Project, Edmonton, Alberta,1965-1970 (pierwszy atlas geograficzny Prowincji Alberta). Canadian Hydrographic Services, DFO, Head of the Geomatics Research, Ottawa, Ontario, (V 1971- do emerytury1998). Budowa pierwszych na świecie komputerowych systemów do produkcji map morskich i nawigacji morskiej.
Praca społeczna:
Wielokrotny Wice-Prezes (po roku 1985) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg stołeczny, Ottawa. Prezes (od roku 2005 do marca 2013) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg Stołeczny-Ottawa. Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, PINK. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, SIP.
Kawaler Honoru i Dewocji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich – Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalików Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim, Członek Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Przewodniczył zebraniom Międzynarodowego Forum Polonijnego w Toruniu (lata 2008-2012). Prezes Polska Jedność Narodowa Inc., PJN, od 2008. Wice-prezes, The Ruebenbauer Fundation, Inc., od 2012. Koordynacyjna Rada Programowo-techniczna TvInterPolonia.com.
Autor komputerowej bazy genealogicznej zawierającej ponad 140,000 osób CZARTORYSKI'S GENEALOGY PAGE