Klub Polsko-Kanadyjski

Translate This Page

Canadian Polish Club Inc. (Klub Polsko Kanadyjski) jest kanadyjską organizacją wyższej użyteczności publicznej (non-profit) zarejstrowaną zarówno na szczeblu federalnym w Kanadzie jak również w prowincji Ontario.
Polska Jedność Narodowa Inc. powstała w Kanadzie w 2008 r. w oparciu o środowiska polsko-kanadyjskie w Ottawie i w Calgary. Wtedy głównym celem nowopowstałej organizacji było instytucjonalne wspieranie powstałego prawie równocześnie pierwszego większego projektu, mianowicie TVinterPOLONIA - portalu telewizji internetowej służącej Polonii zarówno w Kanadzie jak i w innych krajach osiedlenia. Powstała nowoczesna i w pełni niezależna platforma komunikacyjna dla wszystkich, którzy chcą poznać historię, kulturę, a także skomplikowaną współczesność zarówno Polonii jak i Polski.
Polska Jedność Narodowa prowadzi zgodnie ze swoim statutem budowę nowej płaszczyzny wzajemnej współpracy dla środowisk polonijnych w Kanadzie i poza nią. Czas nie stoi w miejscu i jest konieczny stały rozwój form naszej działalności i by włączyło się do niej młodsze pokolenia wyrosłe już całkowicie na emigracji. Otwarcie się na młodzież ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju nie tylko Polonii kanadyjskiej, ale całej Polonii w obecnym tak złożonym współczesnym świecie. Cele działalności musza podlegać pozytywnej ewolucji i spełniać oczekiwania naszego środowiska.
Czynnikami łączącymi nas jest nie tylko wspólny język, ale przede wszystkiem polskie i polonijne dziedzictwo narodowe. To jest wyznacznikiem naszych wzjemnych więzi, a przede wszystkiem naszej więzi z Polską.

Do obecnych celów Polskiej Jedności Narodowej należy m.in.:

  • Wspieranie integracji i kooperacji wśród Polonii Kanadyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kanadyjskich;
  • Rozwijanie godnej i pożytecznej dla wszystkich stron współpracy między Kanadą, Polską, i innymi państwami, gdzie zamieszkują od wielu lat obywatele polskiego pochodzenia;
  • Tworzenie nowoczesnych platform medialnych (takich jak już istniejąca TVinterPOLONIA.com) i publikowanie prawdy o przeszłości i teraźniejszości zarówno Polski jak i Polonii;
  • Stworzenie otwartego forum wymiany myśli oraz stymulowanie prac badawczych z ważnej tematyki polonijnej i polskiej;
  • Wspieranie polsko-kanadyjskiego kulturalnego dziedzictwa w Kanadzie;
  • Tworzenie baz danych dot. historii Polonii oraz bazy danych o jej współczesnych formach działalności.
  • Cele powyższe nie wyczerpują całej tematyki naszej działalności. Jesteśmy otwarci na wszelkie wskazówki i komentarze. Łączą nas przecież wspólne więzi kanadyjskie i polskie.           

                                                                                           W Imię Boże!

Zarząd Polskiej Jedności Narodowej Inc. w Kanadzie

 LINKI