Important and commemorative days in Poland   

January

Styczeń

August

Sierpień

December

December 1

Jan Długosz was born in Brzeźnica. Chronicler, Krakow canon, historian, author of Annals, or Chronicles of the Famous Kingdom of Poland.

December 5

Józef Piłsudski was born in Zułów. Head of State, Marshal of Poland, Prime Minister of Poland, General Inspectorate of the Armed Forces, one of the creators of a free and independent Polish state. He died on May 12, 1935 in Warsaw

December 10

Henryk Sienkiewicz received the Nobel Prize in Literature. He was its sixth laureate. He received it for "outstanding achievements in the field of epic and a rare genius who embodied the spirit of the nation."

December 13

Martial law was introduced in Poland (1981–1983), which was a state of emergency introduced throughout the Polish People's Republic, contrary to the Constitution of the People's Republic of Poland. During its term, at least several dozen people died at the hands of the militia and the SB.

December 31st

At the end of December 1932, Jerzy Różycki, Marian Rejewski and Henryk Zygalski broke the code of the German Enigma encryption machine.

Grudzień

1 grudnia

W Brzeźnicy urodził się Jan Długosz. Kronikarz, kanonik krakowski, historyk, autor dzieła Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego.

5 grudnia

W Zułowie urodził się Józef Piłsudski. Naczelnik Państwa, marszałek Polski, premier Polski, Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, jeden z twórców wolnego i niepodległego państwa Polskiego. Zmarł 12 maja 1935 r. w Warszawie

10 grudnia

Henryk Sienkiewicz odebrał Literacką Nagrodę Nobla. Był jej szóstym laureatem. Otrzymał ją za za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”.

13 grudnia

W Polsce wprowadzono stan wojenny (1981–1983), będący stanem nadzwyczajnym wprowadzonym na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. W okresie jego obowiązywania z rąk milicji oraz SB zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób.

31 grudnia

Jerzy Różycki, Marian Rejewski i Henryk Zygalski pod koniec grudnia 1932 r. złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy.