(original text in Polish)

Translate This Page

        Prezes

Ludwik Klimkowski 

(original text in Polish)

Ludwik Klimkowski jest prezesem Moneyweb Financial Inc., firmy zajmującej się planowaniem finansowym i inwestycjami, która dostarcza ci informacji i umożliwia identyfikację możliwości ochrony i ulepszenia twoich aktywów. Jest certyfikowanym planistą finansowym i jest powszechnie uznawany za specjalistę w zakresie projektowania portfeli inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem z ponad 28-letnim doświadczeniem. Ludwik jest oddanym wolontariuszem.

Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Tribute to Liberty, jest byłym wiceprzewodniczącym Kongresu Polonii Kanadyjskiej do spraw kanadyjskich, byłym członkiem rady doradczej International Holocaust Remembrance Alliance i z dumą wspiera wiele innych organizacji charytatywnych. W 2012 roku został odznaczony diamentowym jubileuszem królowej w uznaniu jego znaczącego wkładu i osiągnięć w służbie Kanady.

       Wiceprezes

Stanislaw Zaborowski 

(original text in Polish)

Urodzil sie w Warszawie 23 wrzesnia 1938 roku w rodzinie inteligenckiej. Szkole podstawowa ukonczyl w Podkowie Lesnej (1951), gimnazjum w Milanowku (1955) , a w 1962 uzyskal dyplom inzyniera magistra na wydziale inzynierii sanitarnej i wodnej Politechniki warszawskiej. Pracowal 2 lata w Plocku przy budowie petrochemii.
W Kanadzie od 1965 roku, pracowal w szeregu firm inzynierskich w Montrealu i oOtawie, a w latach 1975 – 1994 w rzadzie federtalnym (CBC engineering HQ w Montrealu, potem w Ottawie w energy, mines & resources oraz Canadian International Development Agency CIDA). Od 1994 prowadzil wlasna firme (Management Consultants) do chwili przejscia na emeryture w 2008.
Przez kilkadziesiat lat nalezal do ottawskiego Stowarzyszenia Inzynierow Polskich (dzis SIP). Przez jedna kadencje pelnil funkcje wiceprezesa KPK do kontaktow z rzadem federalnym. Obecnie jest wiceprezesem CPC-u.

     Sekretarz

Jolanta Leśniak

(original text in Polish)

Urodziła się w Ostrowcu Swiętokrzyskim, gdzie ukończyła Liceum ogólnokształcące i.m. J. Chreptowicza. W 1980 roku, po studiach na wydziale filologicznym uniwersytetu jagiellońskiego, uzyskała stopień magistra filologii romańskiej. Następnie pracowała jako asystent w katedrze filologii romańskiej wyższej szkoły pedagogicznej w krakowie. Była członkiem nowoformującego się nszz „Solidarność”.

W 1987 roku opuszcza wraz rodziną Polskę i emigruje do Kanady. Podejmuje studia doktoranckie na uniwersytecie montrealskim i w 1996 roku uzyskuje tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie lingwistyki francuskiej. Przez pierwsze lata pobytu w Kanadzie pracuje jako nauczyciel akademicki na uniwersytetach w Montrealu i Ottawie, a od 1998 roku podejmuje pracę jako tłumacz-korektor w biurze tłumaczeń rządu federalnego kanady.

W latach 1997-2013 była wraz z mężem aktywnie zaangażowana w ruch Swiatło-życie (gałąź Domowy Kościół) w Kanadzie. Przez kilka kadencji była sekretarzem i członkiem zarządu Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. Od 1997 roku jest członkiem Société d'étude et de Conférences, a obecnie jest również członkiem zarządu CPC. Jest mężatką, ma troje dzieci i jednego wnuka.

    

     Skarbnik 


Renata Jatczak 

(original text in Polish)

Wykształcenie: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w łodzi, nieukończone studia na wydziale chemii spożywczej Politechniki łódzkiej przerwane w 1981. Stan wojenny zastaje ją na zachodzie i nie decyduje sie wracać do kraju.

W 1982 roku wraz z mężem Jerzym emigruje do Kanady gdzie bierze aktywny udział w manifestacjach przeciwko stanowi wojennemu w Polsce przed konsulatem PRL w Toronto. Przez 2 lata pracuje w salonie mody damskiej w Toronto, w 1985 otwiera swój własny sklep z odzieżą damską na Bloor st w Toronto, który sprzedaje w 1999 roku i podejmuje pracę w firmie męża. W 2008 roku kończy z dyplomem Orea real estate college i zaczyna prace jako real estate agent.

Przez cały czas pobytu w Toronto aktywnie uczestniczy w życiu polonijnym pomagając w organizowaniu uroczystości polonijnych oraz sponsorując różne imprezy polonijne.

Od roku 2011 r. mieszka i pracuje  z mężem Jerzym pod Ottawą. Posiadają syna i córkę.


 

     Były prezes i Założyciel PJN


Jerzy Czartoryski (1939-2019)

(original text in Polish)

Żonaty, trzech synów, córka i czworo wnuków. Od 1965 r. Zamieszkuje na stałe w Kanadzie (Edmonton, Ottawa, Aylmer).

Wykształcenie:

1952-1956, VIII Liceum ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956-1961 Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), wydział geologii poszukiwawczej, Geofizyka (Kraków). 1961-1963 uniwersytet Adama Mickiewicza, wydział biologii i nauk o ziemi, geografia ekonomiczna (Poznań).1963 magisterium UAM Poznań.

Praca zawodowa:

Atlas of Alberta, secretary of the atlas project, Edmonton, Alberta,1965-1970 (pierwszy atlas geograficzny prowincji Alberta). Canadian Hydrographic Services, head of the geomatics research, Ottawa, Ontario, (1971- do emerytury1998). Budowa pierwszych na świecie komputerowych systemów do produkcji map morskich i nawigacji morskiej.

Praca społeczna:

Wielokrotny wice-prezes (po roku 1985) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), okręg stołeczny, Ottawa. Prezes (od roku 2005 do marca 2013) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), okręg stołeczny-Ottawa. Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, PINK. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, SIP.

Kawaler honoru i dewocji związku Polskich Kawalerów Maltańskich – suwerennego rycerskiego zakonu szpitalików świętego Jana Jerozolimskiego zwanego rodyjskim i maltańskim, członek Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przewodniczył zebraniom Międzynarodowego Forum Polonijnego w Toruniu (lata 2008-2012). Prezes Polska Jedność Narodowa inc., PJN, od 2008. Wice-prezes, the Ruebenbauer Fundation, inc., od 2012 koordynacyjna rada programowo-techniczna TVinterpolonia.com.

Autor komputerowej bazy genealogicznej zawierającej ponad 140,000 osób Czartoryski's Genealogy Page.