(original text in Polish)

Translate This Page

        Prezes

Ludwik Klimkowski 

(original text in Polish)

Ludwik Klimkowski jest prezesem Moneyweb Financial Inc., firmy zajmującej się planowaniem finansowym i inwestycjami, która dostarcza ci informacji i umożliwia identyfikację możliwości ochrony i ulepszenia twoich aktywów. Jest certyfikowanym planistą finansowym i jest powszechnie uznawany za specjalistę w zakresie projektowania portfeli inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem z ponad 28-letnim doświadczeniem. Ludwik jest oddanym wolontariuszem.

Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Tribute to Liberty, jest byłym wiceprzewodniczącym Kongresu Polonii Kanadyjskiej do spraw kanadyjskich, byłym członkiem rady doradczej International Holocaust Remembrance Alliance i z dumą wspiera wiele innych organizacji charytatywnych. W 2012 roku został odznaczony diamentowym jubileuszem królowej w uznaniu jego znaczącego wkładu i osiągnięć w służbie Kanady.

       Wiceprezes

Stanislaw Zaborowski 

(original text in Polish)

Urodzil sie w Warszawie 23 wrzesnia 1938 roku w rodzinie inteligenckiej. Szkole podstawowa ukonczyl w Podkowie Lesnej (1951), gimnazjum w Milanowku (1955) , a w 1962 uzyskal dyplom inzyniera magistra na wydziale inzynierii sanitarnej i wodnej Politechniki warszawskiej. Pracowal 2 lata w Plocku przy budowie petrochemii.
W Kanadzie od 1965 roku, pracowal w szeregu firm inzynierskich w Montrealu i oOtawie, a w latach 1975 – 1994 w rzadzie federtalnym (CBC engineering HQ w Montrealu, potem w Ottawie w energy, mines & resources oraz Canadian International Development Agency CIDA). Od 1994 prowadzil wlasna firme (Management Consultants) do chwili przejscia na emeryture w 2008.
Przez kilkadziesiat lat nalezal do ottawskiego Stowarzyszenia Inzynierow Polskich (dzis SIP). Przez jedna kadencje pelnil funkcje wiceprezesa KPK do kontaktow z rzadem federalnym. Obecnie jest wiceprezesem CPC-u.

     Sekretarz

Jolanta Leśniak

(original text in Polish)

Urodziła się w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie ukończyła Liceum ogólnokształcące i.m. J. Chreptowicza. W 1980 roku, po studiach na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskała stopień magistra filologii romańskiej. Następnie pracowała jako asystent w Katedrze filologii romańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Była członkiem nowoformującego się NSZZ „Solidarność”.

W 1987 roku opuszcza wraz rodziną Polskę i emigruje do Kanady. Podejmuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Montrealskim i w 1996 roku uzyskuje tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie lingwistyki francuskiej. Przez pierwsze lata pobytu w Kanadzie pracuje jako nauczyciel akademicki na uniwersytetach w Montrealu i Ottawie, a w 1998 roku podejmuje pracę jako tłumacz-korektor w Biurze Tłumaczeń rządu federalnego Kanady.

W latach 1997-2013 była wraz z mężem aktywnie zaangażowana w ruch Swiatło-życie (gałąź Domowy Kościół) w Kanadzie. Przez kilka kadencji była sekretarzem i członkiem zarządu Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie oraz członkiem Société d'étude et de conférences, a obecnie pełni funkcję sekretarza Klubu Polsko-Kanadyjskiego


She was born in Ostrowiec Swiętokrzyski, where she graduated from the J. Chreptowicz Secondary School. In 1980, after studying at the Faculty of Philology of the Jagiellonian University, she obtained a Master's degree in Romance Philology. Then she worked as an assistant at the Romance Philology Department of the Pedagogical University in Krakow. She was a member of the newly formed NSZZ "Solidarity".
In 1987, she leaves Poland with her family and emigrates to Canada. She undertakes doctoral studies at the University of Montreal and in 1996 she obtains a PhD in the Humanities in the field of French linguistics. During the first years of her stay in Canada, she worked as an academic teacher at the universities of Montreal and Ottawa, and in 1998 she began to work as a translator-proofreader in the Canadian federal government's Translation Bureau.
In 1997-2013, she and her husband were actively involved in the Light-Life movement (a branch of the Home Church) in Canada. For several terms, she was a secretary and a board member of the Polish Institute of Arts and Sciences in Canada and a member of the Société d'étude et de conférences. Currently she serves as Secretary of the Canadian Polish Club.

    

     Skarbnik 


Renata Jatczak 

(original text in Polish)

Wykształcenie: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w łodzi, nieukończone studia na wydziale chemii spożywczej Politechniki łódzkiej przerwane w 1981. Stan wojenny zastaje ją na zachodzie i nie decyduje sie wracać do kraju.

W 1982 roku wraz z mężem Jerzym emigruje do Kanady gdzie bierze aktywny udział w manifestacjach przeciwko stanowi wojennemu w Polsce przed konsulatem PRL w Toronto. Przez 2 lata pracuje w salonie mody damskiej w Toronto, w 1985 otwiera swój własny sklep z odzieżą damską na Bloor st w Toronto, który sprzedaje w 1999 roku i podejmuje pracę w firmie męża. W 2008 roku kończy z dyplomem Orea real estate college i zaczyna prace jako real estate agent.

Przez cały czas pobytu w Toronto aktywnie uczestniczy w życiu polonijnym pomagając w organizowaniu uroczystości polonijnych oraz sponsorując różne imprezy polonijne.

Od roku 2011 r. mieszka i pracuje  z mężem Jerzym pod Ottawą. Posiadają syna i córkę.


 

     Były prezes i Założyciel PJN


Jerzy Czartoryski (1939-2019)

(original text in Polish)

Żonaty, trzech synów, córka i czworo wnuków. Od 1965 r. Zamieszkuje na stałe w Kanadzie (Edmonton, Ottawa, Aylmer).

Wykształcenie:

1952-1956, VIII Liceum ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956-1961 Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), wydział geologii poszukiwawczej, Geofizyka (Kraków). 1961-1963 uniwersytet Adama Mickiewicza, wydział biologii i nauk o ziemi, geografia ekonomiczna (Poznań).1963 magisterium UAM Poznań.

Praca zawodowa:

Atlas of Alberta, secretary of the atlas project, Edmonton, Alberta,1965-1970 (pierwszy atlas geograficzny prowincji Alberta). Canadian Hydrographic Services, head of the geomatics research, Ottawa, Ontario, (1971- do emerytury1998). Budowa pierwszych na świecie komputerowych systemów do produkcji map morskich i nawigacji morskiej.

Praca społeczna:

Wielokrotny wice-prezes (po roku 1985) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), okręg stołeczny, Ottawa. Prezes (od roku 2005 do marca 2013) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), okręg stołeczny-Ottawa. Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, PINK. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, SIP.

Kawaler honoru i dewocji związku Polskich Kawalerów Maltańskich – suwerennego rycerskiego zakonu szpitalików świętego Jana Jerozolimskiego zwanego rodyjskim i maltańskim, członek Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przewodniczył zebraniom Międzynarodowego Forum Polonijnego w Toruniu (lata 2008-2012). Prezes Polska Jedność Narodowa inc., PJN, od 2008. Wice-prezes, the Ruebenbauer Fundation, inc., od 2012 koordynacyjna rada programowo-techniczna TVinterpolonia.com.

Autor komputerowej bazy genealogicznej zawierającej ponad 140,000 osób Czartoryski's Genealogy Page.