(original text in Polish)

Translate This Page

Oglądaj naszą telewizję nagrodzoną I nagrodę na VI Polonijnym Festiwalu Multimedialnym 

Jerzy Czartoryski nawiązał kontakty z Janem Kobylańskim z Urugwaju, bywał w Montevideo na organizowanych przez Kobylańskiego zjazdach chadeckich, gdzie m.in. uzyskał wsparcie Kobylańskiego dla idei polonijnego portalu internetowego w Kanadzie, o zabarwieniu patriotyczno-chrześcijańskim. Rezultatem tego wsparcia było powstanie PJN-u, którego był od początku aż do śmierci prezesem, oraz portalu Telewizja interPolonia.
Polska Jedność Narodowa Inc. powstała w Kanadzie w 2008 r. w oparciu o środowiska polsko-kanadyjskie w Ottawie i w Calgary. Wtedy głównym celem nowopowstałej organizacji było instytucjonalne wspieranie powstałego prawie równocześnie pierwszego większego projektu, mianowicie TVinterPOLONIA - portalu telewizji internetowej służącej Polonii zarówno w Kanadzie jak i w innych krajach osiedlenia. Powstała nowoczesna i w pełni niezależna platforma komunikacyjna dla wszystkich, którzy chcą poznać historię, kulturę, a także skomplikowaną współczesność zarówno Polonii jak i Polski.