Statutory committee of Canadian Polish Club Inc. 

Statutory committee of Canadian Polish Club Inc. composed of representatives of PJN (Polish National Unity) and KPK (Polish-Canadian Club) in the following composition: Jolanta Danielak and Kamil Stefański on behalf of PJNu and Agnieszka Warda and Danuta Tardif on behalf of the KPK.
The commission will develop the objectives of the new organization and its statute.

Komisja statutowa Canadian Polish Club Inc. 

Komisja statutowa Canadian Polish Club Inc. złożona z przedstawicieli PJNu (Polskiej Jedności Narodowej)i KPK (Klubu Polsko Kanadyjskiego) w następującym składzie: Jolanta Danielak i Kamil Stefański  z ramienia PJNu oraz Agnieszka Warda i Danuta Tardif z ramienia KPK.

Komisja opracuje cele nowej organizacji oraz jej statut.