Our History

It has been long apparent that the Polish National Unity and the Polish-Canadian Club have adhered to a similar set of goals, views, and values. Both organizations have collaborated on various initiatives in the past. Informal discussions about a merger of the two organizations were initiated several years ago by the late Jerzy Czartoryski, then-President of the Polish National Unity and the Polish-Canadian Club.

 Those discussions resumed in mid-2020 and resulted in the creation of a proposed joint organization called the Canadian Polish Club Inc. (Klub Polsko-Kanadyjski). The members of both organizations voted on this initiative and on October 17, 2020, the new organization was founded with the same goals and structure of its predecessors.

 The Canadian Polish Club Inc. will continue to act for the good of the Polish community in Canada by fostering cooperation among Polish Canadians and promoting awareness of Polish heritage among Canadians.

Ponieważ od dawna zdajemy sobie sprawę, że Polska Jedność Narodowa oraz Klub Polsko-Kanadyjski mają podobne cele, podobne poglądy, uznają podobne wartości oraz wiele razy w przeszłości realizowały wspólne akcje, jeszcze za życia poprzedniego Prezesa Polskiej Jedności Narodowej, ś.p. Jerzego Czartoryskiego, prowadzone były rozmowy z Klubem Polsko-Kanadyjskim na temat połączenia obu organizacji. 

W wyniku rozmów wznowionych kilka miesięcy temu powstał projekt stworzenia jednej organizacji pod nazwą Canadian Polish Club Inc. (po polsku Klub Polsko-Kanadyjski). Projekt ten został poddany pod głosowanie członków obu organizacji i w dniu 17 października 2020 powstała nowa organizacja, której cele i struktura nie ulegną zasadniczym zmianom.

Canadian Polish Club Inc. będzie pracował dla dobra Polonii i społeczności kanadyjskiej wspierając kooperację wśród Polonii i promując polskie dziedzictwo wśród Kanadyjczyków.