Translate This Page

6 listopada 2018 otrzymaliśmy Medal Senatu RP w uznaniu naszej działalności

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski podczas spotkania z Polonią Ottawską w Domu Polskim w dniu 6 listopada o godz. 18:00 wręczył Polskiej Jedności Narodowej na ręce Pana Prezesa Jerzego Czartoryskiego okolicznościowy Medal Senatu RP w uznaniu działalności PJN na rzecz środowisk polonijnych w Ottawie i poza nią.