Wycieczka do Almonte

Trip to Almonte

On a beautiful Sunday day, June 20, 2021, a small group of Polish-Canadian Club members met in the center of the town of Almonte to tour it with guides Elizabeth and Bogdan Gajewski, makers of a documentary film about it (https://www.youtube.com/watch?v=C7Y5H9phZMk).

We began with a tour of the Dairy Distillery, a unique vodka factory made from milk, or more specifically, whey. The shopkeeper enthusiastically told us about the process of whey fermentation using a specially bred yeast and the distillation process using equipment imported from Germany.
The store offers products in the form of vodka, spirit and coffee liqueurs of various flavors. They are sold in distinctive bottles in which milk was once sold.

The Mississippi River is the main attraction of this town. In the very center there are picturesque waterfalls, which can be admired from several points. Our group viewed them from two opposite bridges. One of them is an old railroad bridge converted into a tour route and a viewpoint. Despite the small difference in level, thanks to the water turbines produced here, these waterfalls allow the production of electricity, which for many years has benefited the entire town.
By the waterfalls there are two charming restaurants where, listening to the soothing sound of water flowing over the rocky ground, you can have a tasty meal.

A walk down Main Street allowed us to admire historic houses, antiques stores, the first Lee Valley Tools store founded by Almonte native Leonard Lee, the beautiful former post office building, and a statue of Dr. James Naismith, who was born in the Almonte area and who, what few people know about, invented basketball.

Almonte is also famous for its delicious ice cream. Unfortunately, the queue was too big and we gave up this delicacy promising ourselves to come back here again.

We finished the beautiful Sunday afternoon in Poland, in the hospitable home of our guides Elżbieta and Bogdan Gajewski, talking for a long time at the table set with a tasty meal.

It was an outing especially appreciated after the long lockdown due to pandemic restrictions.


W piękny niedzielny dzień, 20 czerwca 2021 roku, mała grupa członków Klubu Polsko-Kanadyjskiego spotkała się w centrum miasteczka Almonte, aby zwiedzić je z przewodnikami Elżbietą i Bogdanem Gajewskimi, twórcami dokumentalnego filmu na jego temat (https://www.youtube.com/watch?v=C7Y5H9phZMk).

Zaczęliśmy od zwiedzenia Dairy Distillery, unikalnej wytwórni wódki z mleka, a ściślej z serwatki. Obecny w sklepiku przy wytwórni sprzedawca z entuzjazmem opowiedział nam o procesie fermentacji serwatki dzieki wychodowanym specjalnie do tego celu drożdżom i procesie destylacji przebiegającym w urządzeniach sprowadzonych z Niemiec. Sklepik oferuje wyroby w postaci wódki, spirytusu oraz likierów do kawy o różnym smaku. Sprzedawane są w charakterystycznych butelkach, w których kiedyś sprzedawano mleko. Rzeka Mississippi jest główną atrakcją tej miejscowości.

W samym centrum znajdują się malownicze wodospady, które można podziwiać z kilku punktów. Nasza grupka oglądała je z dwóch przeciwległych mostów. Jeden z nich to stary most kolejowy przerobiony na trasę wycieczkową i punkt widokowy. Pomimo małej różnicy poziomów, dzięki zastosowaniu odpowiednich turbin wodnych tu produkowanych, wodospady te pozwalają na produkcję energii elektrycznej, z której od wielu lat korzysta cała miejscowość. Przy wodospadach znajdują się dwie urocze restauracje, gdzie, wsłuchując się w kojący szum wody spływającej po skalnym podłożu, można zjeść smaczny posiłek.

Spacer po głównej ulicy pozwolił nam na podziwianie zabytkowych kamieniczek, sklepów z antykami, pierwszego sklepu Lee Valley Tools założonego przez pochodzącego z Almonte Leonarda Lee, pięknego budynku byłego urzędu pocztowego i pomnika dra Jamesa Naismith, który urodził się w okolicach Almonte i który, o czym mało kto wie, wynalazł koszykówkę. Almonte słynie też z wyśmienitych lodów. Niestety, kolejka była zbyt duża i zrezygnowaliśmy z tego przysmaku obiecując sobie jeszcze tu wrócić.

Piękne niedzielne popołudnie zakończyliśmy w Poland, w gościnnym domu naszych przewodników, Elżbiety i Bogdana Gajewskich, długo rozmawiając przy zastawionym smacznym posiłkiem stole.

Był to wypad szczególnie doceniony po długim zamknięciu spowodowanym restrykcjami pandemicznymi.