"Computer security" and "Introduction to Bitcoin" by Dominik Czartoryski

On Saturday, October 14, 2023, participants of the next meeting of the Curious People Club had the opportunity to deepen their knowledge on the topics: "Computer security" and "Introduction to Bitcoin."

Dominik Czartoryski, son of the late Jerzy, prepared an excellent, easy-to-understand, and at the same time professional presentation, which was very popular among those present. This was reflected in the large attendance (approx. 30 people), questions, and lively discussions after the presentation.

Dominik demonstrated excellent knowledge of the topics discussed, which he spoke about with the ease of an expert and in Polish. The slides were prepared in Polish and English for clarity and precision of the message. The little-known area of Bitcoin became less mysterious for those present after accessible information and explanations.

The meeting participants could also see photos of the life and activities of the late Polish diaspora. Jerzy Czartoryski, prepared by Ela and Bogdan Gajewski.

Beautiful October weather and tasty lunch (warm, plus desserts) in the hospitable house of Ela and Bogdan were excellent settings for this very successful meeting, which can be summed up in the old Polish saying "pleasure and usefulness."

"Bezpieczeństwo komputerowe" i "Wprowadzenie do bitcoina" 

Dominik Czartoryski,

W sobotę, 14 października 2023, uczestnicy kolejnego spotkania Klubu Ciekawego Czlowieka, mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na tematy: "Bezpieczeństwo komputerowe" i "Wprowadzenie do bitcoina".  

Dominik Czartoryski, syn ś.p. Jerzego, przygotował świetną, łatwą w odbiorze, a jednocześnie profesjonalną  prezentację, ktora cieszyła się dużym zainteresowaniem obecnych.  Wyrazem tego była zarówno liczna frekwencja (ok. 30 osób) jak i pytania oraz ożywione dyskusje po zakończeniu prezentacji.

Dominik wykazał się wielką znajomością poruszanych tematów, o których mówił ze swobodą eksperta i w języku polskim.  Slajdy były przygotowane po polsku i po angielsku, dla jasności i precyzji przekazu. Zwłaszcza malo znany obszar bitcoin stał się dla obecnych mniej tajemniczy po przystępnych informacjach i wyjaśnieniach.

Uczestnicy spotkania mogli również obejrzeć pokaz zdjęć z życia i działalności polonijnej ś.p. Jerzego Czartoryskiego, przygotowany przez Elę i Bogdana Gajewskich. 

Piękna październikowa pogoda, a także smaczny lunch (ciepły, plus desery) w gościnnym domu Eli i Bogdana były dobrą oprawą tego bardzo udanego spotkania,  które można podsumować staropolskim "przyjemne z pożytecznym".