Elżbieta and Bogdan Gajewscy

Our adventure with making movies began with cooperation with the Polish TV Channel "Polish Review" of the Rogers station in Ottawa, whose archived episodes are available here: https://rogerstv.com/show?lid=12&rid=4&sid=2736

We started with an old Canon camera, and after six months of experience, we changed it to a much better Sony camera. Making films was a completely new thing for us, so each film is a new experience, new news, new techniques of operating the camera.

 We mainly focus on documenting the activities of the Polish community in Ottawa and presenting Canadian curiosities. As of 2019, we have been making some films in English.
Nasza przygoda z robieniem filmów zaczęła się od współpracy z Polskim Programem Telewizyjnym „Polish Review” stacji Rogers w Ottawie, którego archiwalne odcinki są dostępne tutaj: https://rogerstv.com/show?lid=12&rid=4&sid=2736

Zaczynaliśmy starą kamerą firmy Canon, by po półrocznych doświadczeniach zmienić ją na dużo lepszą kamerę firmy Sony. Robienie filmów było dla nas sprawą zupełnie nową, stąd każdy film to nowe doświadczenie, nowe wiadomości, nowe techniki operowania kamerą.

 Głównie skupiamy się na dokumentowaniu działalności Polonii w Ottawie oraz prezentowaniu kanadyjskich ciekawostek. Od roku 2019, niektóre filmy robimy w wersji angielskiej.