Meeting with Siberians

On Sunday, September 25, 2022, the Polish community in Ottawa paid tribute to the Siberians. The event was prepared, on the initiative of Mr. Edward Olszówka, by the Polish-Canadian Club and the editorial office of Wiadomości Ottawa, with the help and support of the Embassy of the Republic of Poland.

A video report from this meeting, prepared by Elżbieta and Bogdan Gajewski, can be viewed on Youtube.

Save from oblivion - SIBIRACY, part 1 (official part):
https://www.youtube.com/watch?v=iI9l1f63i6M

Part 2 (Voices of Siberians):
https://www.youtube.com/watch?v=59eZiWOplKs

Part 3 (artistic part):
https://www.youtube.com/watch?v=7OtPzHxForI

Spotkanie z Sybirakami

W niedzielę, 25 września 2022 Polonia Ottawska oddała cześć Sybirakom. Wydarzenie to zostało przygotowane, z inicjatywy p. Edwarda Olszówki, przez Klub Polsko-Kanadyjski i redakcję Komunikatów Ottawskich, przy pomocy i wsparciu ze strony Ambasady RP.

Relację filmową z tego spotkania, opracowaną przez Elżbietę i Bogdana Gajewskich, obejrzeć można na Youtube.

Ocalić od zapomnienia - SYBIRACY, część 1 (część oficjalna):
https://www.youtube.com/watch?v=iI9l1f63i6M

Część 2 (Głosy Sybiraków):
https://www.youtube.com/watch?v=59eZiWOplKs

Część 3 (część artystyczna):
https://www.youtube.com/watch?v=7OtPzHxForI