Trip to Kaszuby July 18, 2021

Wycieczka na Kaszuby 18 lipca 2021

Short movies by Gajewski's Couple

We received a very nice invitation to Kaszuby from the Polish Institute of Heritage and Culture, Kaszuby in Canada. It was sent to us by Mrs. Anna Psuty, president of the Institute, who is also our member.

Otrzymaliśmy bardzo miłe zaproszenie na Kaszuby z Polskiego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Kaszuby w Kanadzie. Przysłała je nam p. Anna Psuty, prezes Instytutu, która jest również naszym członkiem.