Translate This Page

Klub Ciekawego Człowieka
Spotkanie z ambasadorem Gruzji w Kanadzie, byłym ambasadorem Gruzji w Polsce, Jego Ekscelencja Konstantinem Kavtaradze


W sobotę 5 maja, o godzinie 17:00, w pięknym domu państwa Marty i Wojciecha Sępowiczów, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Klub Ciekawego Czlowieka, w którym uczestniczyło 27 osób.  
Tym razem naszym gościem był ambasador Gruzji w Kanadzie, były ambasador Gruzji w Polsce, Jego Ekscelencja Konstantin Kavtaradze. 
Ambasador Kavtaradze od 1990 roku pracuje w służbie dyplomatycznej Gruzji. Od początków współczesnej niepodległości kraju był zaangażowany w budowę nowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji. Był wiceministrem MSZ oraz ambasadorem Gruzji w różnych krajach Europy. Zajmował się integracją Gruzji z NATO. W czerwcu 2017 roku został mianowany ambasadorem Gruzji w Kanadzie. 
W czasie spotkania opowiadał nam o swojej ojczyźnie, Gruzji, która jest jednym z najstarszych krajów chrześcijańskich i która, w 1918 roku, po stuletniej okupacji przez Rosyjskie Imperium, odzyskała swoją niepodległość. Polska jako jeden z nielicznych krajów uznała niepodległość Gruzji po I wojnie. Naczelnik Państwa Polskiego, Marszałek Józef Piłsudski był jednym z tych przywódców, którzy pomagali młodej Republice Gruzińskiej w stawianiu pierwszych kroków na drodze do niepodległości. W 1921 roku, po trzech latach, Gruzja ponownie została podbita przez bolszewicką Rosję i tym samym kolejny raz zniknęła z politycznej mapy Europy. Gruzińscy oficerowie gorliwie walczyli o niepodległość swojego kraju, ale nie zdołali ochronić państwa przed okupantem. Marszałek Piłsudski kontynuował niesienie pomocy. W latach 1920-1930, w ramach organizacji „Prometeusz”, popierał antyradziecki ruch w Gruzji oraz w innych republikach Kaukazu i pomagał narodowym siłom w krajach, które znalazły się pod okupacją sowieckiej Rosji. Część oficerów gruzińskich w trakcie okupacji wyjechała do Polski na zaproszenie Marszalka, ktory zaoferował posadę żołnierzy kontraktowych gruzińskim oficerom. Z oferty tej skorzystało ok. 100 oficerów narodowości gruzińskiej, którzy służyli w Wojsku Polskim jako gruzińscy oficerowie kontraktowi. W latach 1921-1944 oficerowie ci brali czynny udział we wszystkich kampaniach wojskowych Armii Polskiej, walczyli przeciwko niemieckiej i radzieckiej agresji, uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Walka o wolność Polski była dla nich równoznaczna z walką o wolność Gruzji. 
Od początku 2006 roku, po przeszło osiemdziesięciu latach, śp. prezydent Polski Lech Kaczyński kontynuował politykę Marszałka Piłsudskiego uważając, że Polska powinna pomagać tym państwom, które wybrały własną drogę do niepodległości.
Ambasador Konstantin Kavtaradze, ktory w 2006 roku został mianowany ambasadorem Gruzji w Polsce, ściśle współpracował z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego otoczeniem na rzecz polsko-gruzińskich stosunków, budując i rozwijając bliskie i przyjazne relacje między obywoma państwami. Towarzyszył Prezydentowi Kaczyńskiemu podczas jego podróży do Gruzji w 2008 roku, kiedy to wojska Federacji Rosyjskiej kolejny raz wtargnęły na terytorium tego kraju. 
Jako świadek ówczesnych wydarzeń, podzielił się z nami własnymi odczuciami i wspomnieniami oraz opowiedział o losach gruzińskich oficerów Wojska Polskiego, wśród których byli również jego przodkowie. Podczas swojej misji dyplomatycznej w Warszawie, Pan Ambasador odkrył ich groby. Dzięki wspólnej inicjatywie ambasadora Konstantina Kavtaradze i śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego postawiony został pomnik gruzińskich oficerów służących w Wojsku Polskim i poległych podczas II wojny światowej.

W drugą rocznicę katastrofy smoleńskiej w stolicy Gruzji, Tbilisi, odsłonięto popiersie Lecha Kaczyńskiego, ktory jest traktowany w tym kraju jak bohater. Skwer, na którym stanął pomnik, został nazwany jego imieniem. W Batumi jedna z głównych dróg dojazdowych nosi imię Lecha i Marii Kaczyńskich. 
Wystąpienie ambasadora Kavtaradze, wygłoszne piękna polszczyzną, ilustrowane było zdjęciami z jego prywatnej kolekcji oraz filmami archiwalnymi z wizyty Lecha Kaczyńskiego w Gruzji. Wielokrotnie w czasie swojej prelekcji Pan Ambasador podkreślał wdzięczność jaką Gruzini darzą Polskę, dzięki której ich ojczyzna jest dzisiaj niepodległym i demokratycznym państwem.
Wszyscy obecni słuchali prelekcji w absolutnej ciszy i ze wzruszeniem.
Na zakończenie, Prezes PJNu Jerzy Czartoryski zaproponował, aby Pan Ambasador został honorowym członkiem naszej organizacji. Propozycja została przyjęta przez Pana Ambasadora przy gromkich oklaskach wszystkich zebranych, którzy spontanicznie odśpiewali „Sto lat”. 
Po prelekcji serwowane były przysmaki kuchni gruzińskiej oraz gruzińskie wino, a także potrawy kuchni polskiej przygotowane przez panią domu oraz liczne desery przyniesione przez gości. Prywatne rozmowy z Panem Ambasadorem trwały do późnego wieczoru.
Spotkanie to zostanie na długo w pamięci obecnych, którzy zapragnęli odwiedzić Gruzję, kraj, w którym Polacy są serdecznie przyjmowani.