POLISH-CANADIAN CLUB PICNIC 2022

TRACES OF HISTORY

PIKNIK KLUBU POLSKO-KANADYJSKIEGO 2022

ŚLADAMI HISTORII

The Polish-Canadian Club organized a picnic, which took place on Sunday, August 28, 2022 at the Battle of the Windmill National Historic Site, located near Prescott, an hour's drive from Ottawa.

Windmill National Historic Site Address: 3401 Windmill Rd, Edwardsburgh/Cardinal, ON
Map:  https://goo.gl/maps/qeBBdcTGPTDcCuTv9

The organizers prepared a short historical lecture given by the President of the Club, Ludwik Klimkowski, a historical contest with an attractive prize, competitions and sports games for the participants. The organizers also provided a picnic meal, refreshing drinks and a symbolic glass of wine or beer. The weather was good, so everyone had a good time, also admiring the nice view of the Św. Lawrence.

This historic place is associated with the figure of Nils Von Shoultz (Szulewski), who in many traditions is considered to be a Swede, sometimes a Finn. He considered himself Polish. Although not born in Poland, he fought alongside Poles in the November Uprising in 1830, and after emigrating to the United States he took part in the Battle of Prescott, supporting Canadians who wanted to free themselves from oppressive British rule. Most of his soldiers were Poles from New Jersey.

More information about Nils Von Shoultz (Szulewski):
https://en.wikipedia.org/wiki/Nils_von_Schoultz
http://www.biographi.ca/en/bio/schoultz_nils_von_7E.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/battle-of-windmill

More information about Battle of the Windmill:
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/on/windmill/decouvrir-discover

Klub Polsko-Kanadyjski zorganizował piknik, który odbył się w niedzielę 28. sierpnia 2022 ​na terenie Battle of the Windmill National Historic Site, położonym w okolicach Prescott, w odległości godziny jazdy samochodem od Ottawy.

Adres Windmill National Historic Site:  3401 Windmill Rd, Edwardsburgh/Cardinal, ON
Mapa:   https://goo.gl/maps/qeBBdcTGPTDcCuTv9

Organizatorzy przygotowali krótką prelekcję historyczną wygłoszoną przez Prezesa Klubu Ludwika Klimkowskiego, konkurs historyczny z atrakcyjną nagrodą, zawody i gry sportowe dla uczestników. Organizatorzy zapewnili również piknikowy posiłek, napoje orzeźwiające i symboliczną lampkę wina lub piwa. Pogoda dopisała, więc wszyscy bawili się dobrze, podziwiając również ładny widok na rzekę Św. Wawrzyńca.

To historyczne miejsce jest związane z postacią Nilsa Von Shoultz (Szulewskiego), który w wielu przekazach uważany jest za Szweda, czasami za Fina. On sam uważał się za Polaka. Choć nie urodził się na ziemiach polskich, walczył u boku Polaków w Powstaniu Listopadowym w 1830 r., a po emigracji do Stanów Zjednoczonych wziął udział w bitwie koło Prescott wspierając Kanadyjczyków pragnących uwolnić się spod opresyjnych rządów brytyjskich. Jego żołnierze w większości byli Polakami z New Jersey.

Więcej informacji o Nilsie Von Shoultz (Szulewskim):
https://en.wikipedia.org/wiki/Nils_von_Schoultz
http://www.biographi.ca/en/bio/schoultz_nils_von_7E.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/battle-of-windmill

Więcej informacji o Battle of the Windmill:
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/on/windmill/decouvrir-discover