Translate This Page

    Klub Ciekawego Człowieka: Rokitna. Historia bitwy i pomnika
 Notatka ze spotkania z Piotrem Jakubiakiem


Dnia 6 marca 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Klubu Ciekawego Człowieka, tym razem w domu państwa Danielaków. Było to spotkanie z panem Piotrem Jakubiakiem, który miał pogadankę pod tytułem Rokitna. Historia bitwy i pomnika. Przybyło 20 osób, które wygodnie pomieściły się w salonie państwa Danielaków dzięki starannej aranżacji pomieszczenia. Było ono również pięknie udekorowane, nie zabrakło nawet bukietu biało-czerwonych goździków.

Bitwa o wieś Rokitna w Besarabii dnia 13 czerwca 1915 roku została wygrana przez II Brygadę Legionów Polskich dzięki decydującej szarży 2 szwadronu ułanów. Ciekawe, że na skrzydłach Brygady walczyły dywizje złożone z innych narodów monarchii austro-węgierskiej: rumuńska i chorwacka. Legion ukraiński walczył w tym momencie na innym odcinku frontu przeciwko temu samemu wrogowi, tj. Rosji.


Pan Jakubiak odwiedził pole bitwy w lecie 2013 roku i stwierdził brak jakiegokolwiek upamiętnienia tego historycznego miejsca. Zgodnie z sugestią "Maryli" i dzięki jej pomocy założył komitet budowy pomnika bitwy. Na czele komitetu stanął starszy inspektor Związku Strzeleckiego "Strzelec" Roman Chandoha, który doprowadził do wzniesienia pomnika na skraju cmentarza we wsi Rokitna w setną rocznicę bitwy w czerwcu 2015 roku.

Rolą pana Jakubiaka było rozpropagowanie idei budowy pomnika i zebranie funduszów na wykonanie tego zadania. W związku z tym podziękował obecnym na spotkaniu osobom z Ottawy, które pomagały finansowo w przedsięwzięciu, mianowicie państwu Danielakom, panu St. Zaborowskiemu, panu J. Jatczakowi, pani J. Leśniakowej i panu M. Jabłońskiemu.

Pogadanka była ilustrowana przeźroczami, opracowanymi w programie Power Point, a właściwy nastrój był zapewniony dzięki pięknemu odtworzeniu pieśni Pierwsza Brygada. Pan Piotr zaprezentował kilka ciekawych eksponatów, jak bagnet z orzełkiem legionowym, a także relikwie z pola bitwy i wreszcie kopie artykułów prasowych omawiających historię budowy pomnika.

Po pogadance miał miejsce tradycyjny, składkowy poczęstunek przy kawie i herbacie - okazja do ożywionych rozmów na historyczne i aktualne tematy.