(original text in Polish)

Translate This Page


SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA POLSKIEJ JEDNOŚCI NARODOWEJ
(POLISH NATIONAL UNITY INC. - PJN)
8 III 2014 r. w rezydencji pp. J. & R. Jatczaków Cantley, Québec
 

8 marca 2014 r. odbyło sie spotkanie PJN, w zebraniu uczestniczyło 19 członków i 9 sympatyków. W pierwszej części zebrania wystąpił Pan Jerzy Czartoryski, Prezes PJN Inc., który przywitał wszystkich obecnych i podziękował Gospodarzom za użyczenie swojej pięknej rezydencji w Cantley na przeprowadzenie zebrania. Następnie wybrano Przewodniczącego i Sekretarza zebrania. Przewodniczącym został wybrany jednogłośnie Pan Jerzy Czartoryski a Sekretarzem Pan Bogdan Gawroński. Cele Polskiej Jedności Narodowej przedstawił obecny Skarbnik, Pan Maciej Jabłoński (patrz zał. „2014-03-08 Objectives_Polish_National_Unity”).
Następnie uzgodniono tymczasowy zarząd. Na wniosek Pani Renaty Jatczak - prezesem na następna kadencję wybrano Pana Jerzego Czartoryskiego z prośbą o utrzymanie w składzie nowego zarządu członków dotychczasowego zarządu. Pan Jerzy Czartoryski zaproponował do nowego zarządu nastepujące osoby: Panią Renatę Jatczak i Pana Stanisława Zaborowskiego.Pan Jerzy Czartoryski stwierdził, że istnieje potrzeba poszerzenia skladu zarządu.
Zarząd ukonstytuje się na swoim pierwszym zebraniu. Zarząd opracuje założenia dotyczące zmian w statucie zgodnie z nowymi przepisami kanadyjskimi (dla korporacji wyższej użyteczności publicznej).
Po tej części zebrania w dyskusji poruszono szereg ważnych problemów nurtujących nasze środowisko i stwierdzono konieczność prowadzenia szerszej działalności na forum Polonii (głównie w Ottawie) oraz utrzymania podstawowego celu PJN - rozwijania wsparcia dla pierwszego większego projektu jakim od 2008 r. pozostaje telewizja internetowa: TVinterPOLONIA.